Podaci o tvrtki

MARTIN ARBANAS d.o.o.
Preradovićeva ulica 7, 10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 24192358699

Transakcijski račun kod ErsteSteiermarkische bank d.d.
IBAN:HR0924020061100889532
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
MBS: 081188027, Trgovački sud u Zagrebu
Član uprave: Martin Arbanas